Konsernin tuloslaskelma

Tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

 Liitetieto
 1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014

 

 

   

Liikevaihto

1, 2

107 880 098,18 97 433 472,70

 

 

   

Liiketoiminnan muut tuotot

3

2 248 237,42 1 302 926,24

Materiaalit ja palvelut

 

-10 155 407,51 -9 501 137,28

Poistot ja arvonalentumiset

8

-2 561 159,35 -2 490 444,99

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

9

-71 746 242,73 -65 299 575,64

Muut liiketoiminnan kulut

6

-18 024 770,25 -17 135 465,43

 

 

-100 239 342,42 -93 123 697,10

 

 

   

Liikevoitto

 

7 640 755,76 4 309 775,63

 

 

   

Rahoitustuotot 

10

723 926,46 447 530,67

Rahoituskulut

10

-1 432 872,61 -1 123 136,85

 

 

-708 946,15 -675 606,18

 

 

   

Tulos ennen veroja

 

6 931 809,61 3 634 169,45

 

 

   

Tuloverot

11

-1 704 249,65 -783 756,43
       

 Tilikauden voitto

 

5 227 559,96 2 850 413,02
       

Muut laajan tuloslaskelman erät

 

   

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

     

Ulkomaiseen tulosyksikköön liittyvät muuntoerot

 

91 091,66 -116 613,26

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

5 318 615,62 2 733 799,73

 

 

   

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

   

Emoyhtiön omistajille

 

5 227 559,96 2 850 412,99

 

 

   

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

   

Emoyhtiön omistajille

 

5 318 615,62 2 733 799,73

 

 

   

Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

0,25 0,14

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

 

0,25

0,14